Spelregels van het circulatie-volleybal 2007-2010 in het kort  
                 
  Voor alle niveau's geldt een nethoogte van 2 meter.   
                 
    Niveau 1:  Niveau 2:  Niveau 3:  Niveau 4:  Niveau 5:  Niveau 6:   
  Leeftijd:  6-7 jaar  7-8 jaar  8-9 jaar  9-10 jaar  10-11 jaar  11-12 jaar   
  Systeem:  CVB  CVB  CVB  RPS  RPS  RPS   
  Veld:  L:4,5m.- B:6m.  L:4,5m.- B:6m.  L:4,5m.- B:6m.  L:4,5m.- B:6m.  6 m. bij 6 m.  6 m. bij 6 m.   
  Opstelling:  4 kinderen in vierkant.  4 kinderen in vierkant.  4 kinderen in vierkant.  4 kinderen in ruit.  4 kinderen in ruit.  4 kinderen in ruit.   
  Beginbal:  De eerste bal mag van elke plaats in het veld worden gegooid.  De eerste bal mag van elke plaats in het veld worden geserveerd.  De eerste bal mag van elke plaats in het veld worden geserveerd .  Vanaf de achterlijn serveren. Na 3 keer doordraaien.  Vanaf de achterlijn serveren. Na 3 keer doordraaien.  Vanaf de achterlijn serveren. Na 3 keer doordraaien.   
  Fout:  De speler die een fout maakt (waardoor het spel ‘dood' is*) verlaat het veld.  De speler die een fout maakt (waardoor het spel ‘dood' is*) verlaat het veld.  De speler die een fout maakt (waardoor het spel ‘dood' is*) verlaat het veld.  Als een speler een fout maakt, is het een punt voor de tegenstander.  Als een speler een fout maakt, is het een punt voor de tegenstander.  Als een speler een fout maakt, is het een punt voor de tegenstander.   
  Terug in het veld:  Een vangbal door eigen team.  Drie vangballen achterelkaar door eigen team.      Alle spelers keren terug na een gevangen pass Onderarms gespeelde bal, gevangen door teamgenoot.  Wisselspelers verplicht indraaien op de opslagplaats Wisselspelers verplicht indraaien op de opslagplaats Wisselspelers verplicht indraaien op de opslagplaats  
  Punt:  Als het veld van de tegenstander leeg is.  Als het veld van de tegenstander leeg is.  Als het veld van de tegenstander leeg is.  Als de tegenstander een fout maakt.  Als de tegenstander een fout maakt.  Als de tegenstander een fout maakt.   
  Extra:  Als de afstand tot het net te groot is, mag de bal naar teamgenoot worden overgegooid.  Overgooien binnen eigen team mag niet.           Dunken is verboden                                        Onderarms gespeelde bal vangen door teamgenoot is verplicht.  De eerste en derde bal worden gespeeld, de tweede bal moet een ononderbroken vang/gooi beweging zijn.  De bal mag niet meer gevangen worden,                 3 keer spelen geeft een bonuspunt Spelers mogen bovenhands serveren en smashen .   
    lijn-en netfouten toegestaan lijn-en netfouten toegestaan lijn-en netfouten toegestaan (Beginners)  (Gevorderden)   
                 
  Het spel is ‘dood' als: de bal op de grond komt (via een kind of in 1 keer), als de bal in het net of eronderdoor wordt gegooid,   
  als een kind loopt met de bal, als een kind de bal overgooit naar teamgenoot (niet bij niveau 1), als er verkeerd of niet wordt doorgedraaid.   
                 
  In de meeste gevallen is het vrij gemakkelijk om ‘de schuldige' naar de kant te halen. Als een kind de bal in het net gooit, de bal 'uit' gooit  
  of de bal niet kan vangen, is het erg duidelijk dat dat kind even uit het veld moet. Soms is het juist erg moeilijk om een kind  
  eruit te halen, bijvoorbeeld als een bal precies tussen twee kinderen in valt of als de hele groep vergeet door te draaien. In zo'n geval moet  
  je als begeleider maar gewoon iemand kiezen. Het spreekt voor zich dat je in zulke gevallen niet steeds hetzelfde kind eruit moet halen.  
                 
  Spelregels van het circulatie-volleybal 2007-2010 in het kort  
                 
     Niveau 1:  Niveau 2:  Niveau 3:  Niveau 4:  Niveau 5:  Niveau 6:   
  doel bal op de grond van  volleybalspecifiek volleybalspecifiek 3 keer spelen verplicht 3 keer spelen verplicht    
    de tegenstander gooien en vangen gooien en vangen   accent op samen spelen    
    doordraaien verplicht doordraaien verplicht doordraaien verplicht niet doordraaien niet doordraaien    
    niet lopen met de bal niet lopen met de bal niet lopen met de bal        
      serveren is onderhands          
      met gestrekte arm gooien          
                 
      wegstoten boven het via een teamgenoot        
      hoofd vangen mag        
  CVB:circulatievolleybal       lijn-en net fouten affluiten lijn-en net fouten affluiten    
  RPS:rallypointsysteem       blok niet toegestaan blok toegestaan